Rozmýšľate nad kampaňou, kde by influencer mal priniesť nových zákazníkov, spropagovať značku a pod? Čo od toho čakať a na čo si dať pozor, aby vaše peniaze boli správne vynaložené.

Reklamná kampaň s influencerom

Aby bola kampaň úspešná, je potrebné si vopred stanoviť niektoré veci.

Hľadanie vhodných influencerov

Je veľmi dôležité aby ste našli toho správneho influencera pre vás, s ktorým sa vám bude dobre spolupracovať.

Je potrebné si vyšpecifikovať cieľovú skupinu, načasovanie a ďalšie aspekty.

Pretestovanie produktov influencerom

Je vhodné aby si produkt alebo službu reálne aj vyskúšal influencer.

Osobné stretnutie

Pri osobnom stretnutí sa môžu vynoriť rôzne ďalšie otázky, ktoré je potrebné si zodpovedať. Treba povedať svoju víziu čo najpodrobnejšie, aby kampaň bola od začiatku podľa vašich predstáv a boli ste s ňou spokojný.

Zmluva s influencerom

Všetko treba mať na papieri. Fakturácia, analýza či reporting a termíny by nemali chýbať v zmluve.

Dať na schválenie obsah pred publikáciou

Ide o odsúhlasenie obsahu. Dnes už influenceri vedia aký obsah publikovať, čiže nemali by byť nejaké veľké zásahy objednávateľa do úprav, skôr ide o kontrolu, či nieje v obsahu niečo, čo nechcú mať zverejnené, alebo prezrieť ešte gramatické chyby, keďže každý sa môže pomýliť.

Reporting

Na záver netreba zabúdať na reporting, aké výsledky mi kampaň priniesla, aká bola sledovanosť kampane a pod. Ak sme spokojný s výsledkami, kampaň môžeme opakovať.